Implications of gender differences in motivation among medical students

R.A. Kusurkar, G. Croiset, O. ten Cate

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-174
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Teacher
Volume35
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit