Implications of serial measurements of natriuretic peptides in heart failure: insights from BIOSTAT-CHF

BIOSTAT-CHF Consortium, Muhammad Zubair Israr, Andrea Salzano, Yoshiyuki Yazaki, Adriaan A. Voors, Wouter Ouwerkerk, Stefan D. Anker, John G. Cleland, Kenneth Dickstein, Marco Metra, Nilesh J. Samani, Leong L. Ng*, Toru Suzuki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1486-1490
Aantal pagina's5
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
Nummer van het tijdschrift8
Vroegere onlinedatum30-jul-2020
DOI's
StatusPublished - aug-2020

Citeer dit