Implicit attitudes and the social capacity for free will

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1215-1228
Aantal pagina's14
TijdschriftPhilosophical Psychology
Volume29
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit