Improper Life: Technology and Biopolitics from Heidegger to Agamben

Paolo Palladino*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)405-415
Aantal pagina's11
TijdschriftAnnals of Science
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit