IMPROVED HEALING OF MICROVASCULAR PTFE PROSTHESES BY INDUCTION OF A CLOT LAYER - AN EXPERIMENTAL-STUDY IN RATS

B VANDERLEI, CRH WILDEVUUR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)960-968
Aantal pagina's9
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume84
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec-1989

Citeer dit