IMPROVED METHOD FOR MEASURING THRESHOLDS OF ORAL REFLEXES IN THE RAT ELICITED BY ELECTRICAL-STIMULATION

J VASTERT*, JD VANWILLIGEN, F VERINGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)355-357
  Aantal pagina's3
  TijdschriftArchives of Oral Biology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit