Improved preoperative aerobic fitness following a home-based bimodal prehabilitation programme in high-risk patients scheduled for liver or pancreatic resection

Laura van Wijk*, Bart C. Bongers, Annefleur E. M. Berkel, Carlijn Buis, Muriel Reudink, Mike S. L. Liem, Gerrit D. Slooter, Nico L. U. van Meeteren, Joost M. Klaase

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)

Citeer dit