Improved site-directed mutagenesis method using PCR

Oscar P. Kuipers, Hein J. Boot, Willem M. de Vos

OnderzoeksoutputAcademic

89 Citaten (Scopus)
218 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume19
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusPublished - 1991

Citeer dit