IMPROVED TISSUE PERFUSION (PO2 HISTOGRAMS) IN EXTRACORPOREAL-CIRCULATION USING MEMBRANE INSTEAD OF BUBBLE OXYGENATORS

RL PRANGER, PH MOOK, JM ELSTRODT, DW LUBBERS, CRH WILDEVUUR

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)513-522
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit