IMPROVEMENT OF HEPATIC DEARTERIALIZATION - A CASE-REPORT

AAJ IDEMA*, HSL TJIONG, J OLDHOFF

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)197-205
  Aantal pagina's9
  TijdschriftJournal of Surgical Oncology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit