IMPROVEMENT OF RENAL-FUNCTION AFTER CONVERSION FROM CYCLOSPORINE ONLY TO PREDNISOLONE-AZATHIOPRINE FOLLOWED BY LATE-ONSET GRAFT FAILURE IN RENAL-TRANSPLANT PATIENTS

Adam Tegzess, WJ van Son, JM Beelen, WJ Sluiter, Sytze Meijer, MJH Slooff

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2000-2004
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTransplantation Proceedings
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb-1987

  Citeer dit