Improving allocation of consultants to projects: The case of ICE

A. Boonstra, Elad Harison

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)78-93
Aantal pagina's16
TijdschriftManagement Case Study Journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2008

Citeer dit