Improving pest control: Mass rearing and field performance - an introduction

Leo W. Beukeboom*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)105-107
Aantal pagina's3
TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
Volume162
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2017

Citeer dit