Improving Renoprotective Therapy by Targeting the Body Sodium Balance

Liffert Vogt*, Ron T Gansevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Nephrology
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit