Imputation of restricted data: applications to business surveys

Caren Tempelman

Onderzoeksoutput

804 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit proefschrift zijn verscheidene modellen ontwikkeld om ontbrekende bedrijfsgegevens, die veelal onderhevig zijn aan
verschillende soorten lineaire beperkingen, te imputeren. Voorbeelden van beperkingen die kunnen voorkomen zijn het feit dat verschillende bedrijfslasten moeten optellen tot het totaal bedrijfslasten, het feit dat het aantal medewerkers omgerekend in vte (voltijdequivalenten) kleiner moet zijn dan het totale aantal medewerkers en het feit dat de meeste financiële variabelen niet negatief mogen zijn. Standaard imputatiemethoden zoals 'hot deck'- en regressie-imputatie houden geen rekening met deze verschillende beperkingen in het imputatiemodel met als gevolg dat de geïmputeerde waarden hoogstwaarschijnlijk niet zullen voldoen aan de geldende beperkingen. Er is op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een sterke behoefte aan consistente gegevens, i.e. gegevens die aan alle beperkingen voldoen, omdat inconsistente gegevens met zichtbare onjuistheden de geloofwaardigheid en dus het imago van het CBS negatief kunnen beïnvloeden. Het is hierom dus noodzakelijk dat de geïmputeerde gegevens aan de verschillende beperkingen voldoen.
Met dit doel zijn in dit proefschrift imputatiemethoden ontwikkeld en geanalyseerd waarmee deze gegevens geïmputeerd kunnen worden. Deze methoden variëren met betrekking tot de complexiteit van de beperkingen waarmee zij rekening kunnen houden. Voor al deze imputatiemodellen zijn allereerst de verschillende typen beperkingen besproken waarmee het model om kan gaan. Vervolgens is het model zelf uitgebreid behandeld en daarna zijn schattingsprocedures beschreven zodat de parameters van het desbetreffende model kunnen worden bepaald. Ten slotte zijn er deterministische en stochastische imputatieprocedures afgeleid, die tevens zijn toegepast op empirische gegevens.
Dit proefschrift biedt de gebruiker op deze manier een set van mogelijkheden die van nut zullen zijn bij het imputeren van ontbrekende gegevens onder lineaire beperkingen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Koning, Ruud, Supervisor
  • pannekoek, J., Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning19-feb.-2007
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789035714397
StatusPublished - 2007

Citeer dit