In-beam γ-ray studies of complex band structures and of isomeric states in 152, 153Dy nuclei

J.F.W. Jansen*, M.J.A. de Voigt, Z. Sujkowski, D. Chmielewska

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)365-395
  Aantal pagina's31
  TijdschriftNuclear Physics A
  Volume321
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit