Als rekenen niet wil lukken: Het belang van automatiseren

Anne Hoogmoed, van*, Wilfred Hofstetter, Wendy Post, Wied Ruijssenaars, Alexander Minnaert

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageIn case arithmetic is not progressing smoothly: The importance of automaticity
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-35
Aantal pagina's4
TijdschriftJeugd in school en wereld
Volume106
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - sep-2021

Citeer dit