In critically ill patients the procalcitonin level can be misleading

Jacqueline Koeze*, M. G. Ron Hendrix, Frank A. J. T. M. van den Bergh, Rene M. L. Brouwer, Jan G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  195 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer422
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCritical Care
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit