In de leer bij dr. Takahashi

Gerrit Roorda, Sibren Stienstra, Paul Durenkamp

OnderzoeksoutputProfessional

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het thema ‘wiskunde onderwijzen door probleemoplossen’, vaak aangeduid met de Engelse
term Teaching Through Problemsolving (TTP), houdt ons al langere tijd bezig. We denken dat
leerlingen die regelmatig les krijgen volgens de TTP-didactiek hun wiskundige kennis en vaardigheden versterken, en tegelijkertijd leren hoe je wiskundeproblemen aanpakt. De TTP-didactiek is in een project in Nederland op enkele scholen op beperkte schaal getest (zie Roorda et., 2023). In het project bleek dat docenten dit een mooie didactiek vonden, maar dat er ook vragen waren zoals: hoe kun je de cultuur in de klas zo beïnvloeden dat leerlingen wiskundeproblemen durven aanpakken en hun ideeën durven te delen; hoe kun je TTP-didactiek in opeenvolgende lessen implementeren? Om zelf te blijven leren over dit onderwerp bezochten wij, Paul, Sibren en Gerrit, drie demo-lessen van Dr. Akihiko Takahashi in de Hummeltofteskolen in Kopenhagen. Takahashi is een expert op dit gebied; hij schreef in 2021 een boek over de TTP-didactiek. In de demo-lessen demonstreerde hij hoe je TTP-didactiek in opeenvolgende lessen uitvoert; de lessen waren zeer inspirerend. In dit artikel delen we enkele ervaringen en reflecties. Het doel van het artikel is om een aantal thema’s te bespreken die inzicht geven hoe TTP-didactiek in Nederland verder geïmplementeerd zou kunnen worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-27
Aantal pagina's10
TijdschriftDidactiek voor Vak en Beroep
Volume3
StatusPublished - 2023

Citeer dit