In de schaduw van globale opwarming en woningnood. Hoe eigendomsregulering en privaatrechtelijke verhoudingen elkaar vormgeven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

De overheid is geconfronteerd met de globale opwarming, het tekort aan woningen en andere dringende uitdagingen. Om deze problemen te bestrijden perkt de overheid de bevoegdheden van eigenaars in en grijpt zij in private verhoudingen in. De C-labelverplichting bij kantoorgebouwen en de opkoopbescherming bij starterswoningen zijn hiervan zeer recente voorbeelden. Eerst wordt nagegaan in hoeverre dergelijke inbreuken op het eigendomsrecht volgens het staats-, bestuurs- en verdragsrecht geoorloofd zijn. Daarna onderzoeken de auteurs de invloed die deze maatregelen hebben op de contractuele verhoudingen tussen huurders en verhuurders en in hoeverre het privaatrecht in staat is om de oorspronkelijke balans tussen hun belangen te herstellen. Het artikel laat verder zien hoe de in het publiekrecht gestelde eisen en de toepassing van het privaatrecht elkaar beïnvloeden.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2023/18
Pagina's (van-tot)152-164
Aantal pagina's13
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2023
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 17-mei-2023

Citeer dit