In-frame Exon Skipping in KRT5 due to Novel Intronic Deletion Causes Epidermolysis Bullosa Simplex, Generalized Severe

Katarzyna B. Gostynska*, Jeroen Bremer, Krista K. Van Dijk-Bos, Richard Sinke, Anna Maria Gerdina Pasmooij, Marcel F. Jonkman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
252 Downloads (Pure)

Samenvatting

is missing (Short communication).

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)105-107
Aantal pagina's3
TijdschriftActa dermato-venereologica
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit