In Honor of Reimund Stadler

Volker Abetz*, Katja Loos

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer1900370
Aantal pagina's4
TijdschriftMacromolecular Chemistry and Physics
Volume220
Nummer van het tijdschrift20
Vroegere onlinedatumokt-2019
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit