In Memoriam E. Milly Haagedoorn, MD, PhD

Jakob de Vries*, Robert Chamberlain, Richard E. Gallagher

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2-3
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Cancer Education
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - feb-2018

  Citeer dit