In Memoriam Henk Voogd

OnderzoeksoutputPopular

112 Downloads (Pure)

Samenvatting

Henk Voogd was hoogleraar in de Planologie en Stadsgeografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van 1985 tot 2007. Hij overleed op 8 maart 2007 op 56-jarige leeftijd. Hij was al die jaren werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)221
Aantal pagina's1
TijdschriftRooilijn
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2007

Citeer dit