In Memory of Ludvig Dmitrievich Faddeev: A Giant in Mathematical Physics

N. Kalantar-Nayestanaki*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer47
Aantal pagina's2
TijdschriftFew-Body systems
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jun-2019

Citeer dit