In nomine patris et advocati et notarii: Erfrechtelijke zorgen voor de pastoor of schade aan het zielenheil voor erflater?

OnderzoeksoutputAcademic

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftAdvoTip
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit