In opdracht of voor de markt? Schilderijtjes van buitenplaatsen uit de Gouden Eeuw

Yme Kuiper

  Onderzoeksoutput: ArticlePopular

  Samenvatting

  After the death of the painter Jan van der Heyden (1637-1715) his legacy included relatively many paintings of country houses. Did he keep these pictures as memory of his visits to these houses or did he hold them as stock market?
  Vertaalde titel van de bijdrageIn commission or for the market?: Little paintings of country houses in the Golden Age
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)12-14
  Aantal pagina's3
  TijdschriftKasteel & Buitenplaats
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift50
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit