In Reply to Aung et al

Marco Antonio de Carvalho Filho*, Debbie Jaarsma, Marcia Strazzacappa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)319
Aantal pagina's1
TijdschriftAcademic Medicine
Volume96
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1-mrt-2021

Citeer dit