In Reply to Bynum

Marianne Mak-Van Der Vossen, Walther N K A van Mook, Gerda Croiset, Rashmi Kusurkar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)424-425
Aantal pagina's2
TijdschriftAcademic Medicine
Volume92
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1-apr.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit