In response to Drs. Anscher and Kong

K De Jaeger*, Y Seppenwoolde, JV Lebesque, HH Kampinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)308-308
  Aantal pagina's1
  TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-sep-2005

  Citeer dit