In search of a benchmarking theory for the public sector

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)337 - 361
  Aantal pagina's25
  TijdschriftFinancial Accountability and Management
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit