In Search of Foundations: Ethics and Metaethics in Constitutional Adjudication

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1157-1175
Aantal pagina's18
TijdschriftModern Law Review
Volume82
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit