In Search of Multiple Compatibility: Modernization, Secularization, Religion, and Education in History

Jeroen J.H. Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)171-175
Aantal pagina's5
TijdschriftBildungsgeschichte. International Journal for the Historiography of Education
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2021

Citeer dit