In sheep’s clothing: mammalian morphologies and aerial infrared surveillance

J. D. Schnepf*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)297-299
Aantal pagina's3
TijdschriftFeminist Media Studies
Volume20
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 17-feb-2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit