In der Dunkelkammer der Gefühle: Eine kleine Phänomenologie des emotionalen Erlebens im Kino

  OnderzoeksoutputPopular

  3 Downloads (Pure)
  Vertaalde titel van de bijdrageIn the Darkroom of Feelings: A Brief Phenomenology of Emotional Experiences in the Cinema
  Originele taal-2German
  Pagina's (van-tot)10-15
  Aantal pagina's6
  TijdschriftFilm-Dienst
  Nummer van het tijdschriftJune 2017
  StatusPublished - jun-2017

  Citeer dit