In the Eye of the Beholder: Changes in Perceived Emotion Expression after Smile Reanimation

Haydar Aslan Gulbitti, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1109E-1110E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume145
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit