In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West , Brown, Wendy. New York, NY: Columbia University Press, 2019

OnderzoeksoutputAcademic

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285-287
Aantal pagina's3
TijdschriftConstellations
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum16-feb-2021
DOI's
StatusPublished - jun-2021

Citeer dit