IN-VITRO GROWTH-BEHAVIOR OF ACUTE MYELOID LEUKEMIC-CELLS

E VELLENGA*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1407-1408
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume30A
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 1994

Citeer dit