In vitro synergy between linezolid and clarithromycin against Mycobacterium tuberculosis

Mathieu S. Bolhuis*, Tridia van der Laan, Jos G. W. Kosterink, Tjip S. van der Werf, Dick van Soolingen, Jan-Willem C. Alffenaar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)808-811
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep.-2014

Citeer dit