In vitro testing of a computer-driven model vor Sevoflurane infusion through AnaConDa®

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie
  StatusPublished - sep.-2010
  Evenement7e Wetenschapsdag Anesthesiologie - Ede, Netherlands
  Duur: 24-sep.-201024-sep.-2010
  Congresnummer: 7

  Citeer dit