In vivo Remineralization of Plaque-Induced Initial Enamel Lesions: A Microradiographic Investigation

A.G. Dijkman*, J. Schuthof, J. Arends

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  63 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)202-208
  Aantal pagina's7
  TijdschriftCARIES RESEARCH
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1986

  Citeer dit