Inappropriate secretion of antidiuretic hormone in patients with head injuries

A. Twijnstra*, J.M. Minderhoud

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)263-268
  Aantal pagina's6
  TijdschriftClinical neurology and neurosurgery
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit