Recht in tijden van chronische ziekten

Onderzoeksoutput: Inaugural speechPopular

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

Chronische ziekten als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste volksgezondheids-uitdaging van onze tijd. Vier gedragsrisico’s liggen aan de wortel van deze ziekten: roken, schadelijk alcoholgebruik, ongezond voedsel en gebrek aan beweging.

Deze oratie gaat in op de wijze waarop internationaal en nationaal recht een rol spelen bij het terugdringen van ongezond gedrag in de samenleving. Het recht is een krachtig middel om ongezond gedrag terug te dringen en kan effectiever ingezet worden.
Vertaalde titel van de bijdrageInaugural lecture: Law in the time of chronic disease
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUniversity of Groningen. Faculty of Law
StatusPublished - 4-jun-2019

Citeer dit