Inboorlingschap en ingezetenschap in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1600-1795

  OnderzoeksoutputAcademic

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)125-153
  TijdschriftTijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
  Volume71
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit