Inbreng van giften in het nieuwe erfrecht

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6 - 8
Aantal pagina's3
TijdschriftNieuw Erfrecht
Volume1
StatusPublished - 2003

Citeer dit