Incidence of schizophrenia among Moroccan immigrants to the Netherlands

J. P. Selten*, W. Laan, N. D. Veen, J. D. Blom, Wim Veling, H. W. Hoek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)240-241
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSchizophrenia Research
  Volume124
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusPublished - dec-2010

  Citeer dit