Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and bulimia nervosa

Annelies E. van Eeden*, Daphne van Hoeken, Hans W. Hoek

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  243 Citaten (Scopus)
  1281 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Purpose of review To review the recent literature on the epidemiology of anorexia nervosa and bulimia nervosa in terms of incidence, prevalence and mortality. Recent findings Although the overall incidence rate of anorexia nervosa is considerably stable over the past decades, the incidence among younger persons (aged

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)515-524
  Aantal pagina's10
  TijdschriftCurrent opinion in psychiatry
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - nov.-2021

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Incidence, prevalence and mortality of anorexia nervosa and bulimia nervosa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit