Incidental aortic dissection diagnostic: Importance of hybrid imaging with PET/CT

Erick Alexanderson-Rosas*, Myriam Monserrat Martinez-Aguilar, Moises Jimenez-Santos, Luis Eduardo Juarez-Orozco, Andrea G. Monroy-Gonzalez, Fernanda Blanchet

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)849-852
  Aantal pagina's4
  TijdschriftJournal of Nuclear Cardiology
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2015

  Citeer dit