Inkomensverdeling over etnische groepen in Maleisië: toepassingen van social accounting matrices

Mohd Saari

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

4119 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift geeft een uitvoerige analyse van de inkomensongelijkheid tussen de belangrijkste etnische bevolkingsgroepen in Maleisië. Op basis van een in het kader van dit proefschriftonderzoek geconstrueerde “social accounting matrix” voor Maleisië in 2000, wordt de inkomensongelijkheid vanuit drie invalshoeken belicht. Ten eerste wordt verklaard waardoor de inkomensongelijkheid tussen 1970 en 2000 vrij ongevoelig is gebleken voor economische transformatie en structurele veranderingen. Ten tweede wordt onderzocht wat de oorzaken zijn van de grote inkomensverschillen in 2000 tussen de etnische groepen. De analyse richt zich op de verdeling van het inkomen en op niet-monetaire aspecten (zoals de omvang van de bevolking en de werkgelegenheid van de etnische groepen). Ten derde wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van de twee belangrijke maatregelen in Maleisië op het gebied van armoede en inkomensongelijkheid. De resultaten met betrekking tot maatregelen die ontworpen zijn om de groei te bevorderen laten zien dat die onverenigbaar zijn met het streven naar een grote armoedevermindering. Voor maatregelen op het gebied van de energieprijzen wordt gekeken naar de effecten van deregulering van de brandstofprijzen op de inkomensverdeling tussen de etnische bevolkingsgroepen.
Vertaalde titel van de bijdrageInkomensverdeling over etnische groepen in Maleisië: toepassingen van social accounting matrices
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dietzenbacher, Erik, Supervisor
  • Los, Bart, Co-supervisor
Datum van toekenning19-mrt-2015
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7673-8
Elektronische ISBN's978-90-367-7672-1
StatusPublished - 2015

Citeer dit