Income Inequality, Capitalism, and Ethno-Linguistic Fractionalization

Jan-Egbert Sturm*, Jakob De Haan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
500 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)593-597
Aantal pagina's5
TijdschriftAmerican Economic Review
Volume105
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2015
Evenement127th Annual Meeting of the American-Economic-Association - Boston, Morocco
Duur: 3-jan-20155-jan-2015

Citeer dit